ชุมชน จ. สระบุรี แฮปปี้มีความสุขจาก ‘การแยกขยะ’ ของพวกเรา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 สน.หจก.สระบุรีปิโตรเลียม และ สน.บจก.เกษมณีปิโตรเลียม จ.สระบุรี ได้นำเงินจำนวน 3,000 บาทจากการแยกขยะของ ‘แยกแลกยิ้ม’ ที่เราได้ช่วยกันนั้น ไปแลกเป็นรอยยิ้มด้วยการมอบเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ขนม และนม เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนบ้านสันประดู่ อ.เสาไห้ ได้นำไปใช้ประโยชน์ และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง อีกทั้งยังให้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อปลูกฝังการแยกขยะให้กับเด็กๆ ตั้งแต่ยังเล็ก…รอยยิ้มเหล่านี้จะเกิดขึ้นกระจายอย่างต่อเนื่อง ถ้าพวกเราทุกคนมาช่วยกันแยกขยะด้วยกันครับ

สระบุรีปิโตรเลียม+เกษมณีปิโตรเลียม1 สระบุรีปิโตรเลียม+เกษมณีปิโตรเลียม3 สระบุรีปิโตรเลียม+เกษมณีปิโตรเลียม2