“ขยะอาหาร” สาเหตุของภาวะโลกร้อนใกล้ตัวที่คนมองข้าม

คาดไม่ถึงกันใช่ไหมว่าอาหารที่เราทานกันอยู่ในแต่ละมื้อ อาหารเหลือที่กลายเป็นขยะจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ทุกวันนี้ 1 ใน 3 ของโลก มีอาหารที่สูญเสียและถูกทิ้งซึ่งสร้างมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึงปีละ 2 แสนล้านบาท แต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่นั้นน่ะสิ เพราะปัญหาอาหารเหลือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่านี่คือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะ

 

 

อาหารที่เหลือทิ้งในจำนวนมากเหล่านี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ถึงโลกได้ นั่นเพราะหลายคนไม่รู้ว่าอาหารที่เหลือทิ้งนั้นถูกจัดการยังไง? โดยปกติส่วนใหญ่นั้นอาหารเหลือที่เน่าเสียถูกกำจัดด้วยวิธีกลบฝัง ที่นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคสู่ดินจนอาจกลายเป็นพาหะนำโรคต่อสัตว์สู่คนแล้ว ยังปล่อยก๊าซมีเทนเป็นจำนวนมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเจ้าก๊าซมีเทนนี้มีผลในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่าเลย!

 

ปัจจุบันคนไทยสร้างขยะมูลฝอยราวโดยเฉลี่ยประมาณ 27 ล้านตันต่อปี ซึ่งในจำนวนเหล่านี้เป็นขยะจากอาหารเหลือมากถึง 64% ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยรวมถึงทั่วโลกเองจึงพยายามผลักดันการแก้ไขปัญหานี้ ด้วยหลัก 3Rs คือ ลดการใช้ (Reduce) นำมาใช้ซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งหลายๆ ประเทศเริ่มออกมาเคลื่อนไหวและรงณรงค์อย่างจริงจัง อย่างเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลจีนเองก็ริเริ่มการจัดสร้างโครงการ “สถานีกำจัดขยะอาหาร” ที่ใช้นวัฒกรรมในการเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยที่รับมือกับปัญหาเศษอาหารหรือขยะอาหารที่เหลือในแต่ละวันที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากร ซึ่งถ้าทำได้จริงจะสามารถกำจัดขยะได้ในปริมาณสูงถึงวันละ 15 ตัน เลยทีเดียว


ดังนั้นเราสามารถช่วยกันลดปัญหาขยะอาหารได้ทุกวัน เริ่มจากวางแผนการกินให้ดี  ตักอาหารแต่พอดี ห่อกลับเมื่อมีโอกาส โดยไม่ลืมที่จะเลือกใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือสามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีก หรืออีกทางเลือกคือการจัดการบริหารกับขยะ แยกทิ้งให้ถูกต้อง เหมือนกับที่โครงการแยกแลกยิ้มของเราพยายามผลักดันอยู่เสมอนั่นเอง

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://www.facebook.com/Re4Reef/posts/2049223098723253/

http://greenstylethailand.com/?p=4084

https://newblog.hungryhub.com/foodwaste/

http://www.chulazerowaste.chula.ac.th/how-does-food-waste-contribute-to-global-warming/