‘ความดี’ ทำได้ไม่ยาก…ทำแล้วดีกับทุกคน

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้ยึดถือค่านิยมที่เรียกว่า ‘S-P-I-R-I-T’ เป็นค่านิยมขององค์กรและบุคลากรสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของ ปตท. มีคุณสมบัติที่เป็นทั้งคนเก่ง และคนดีไปพร้อมกัน นอกจากนั้นแล้ว ปตท. ยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ปตท. ไม่เพียงแต่ทำเพื่อความยั่งยืนขององค์กรเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญของการทำความดีโดยรวม ที่สามารถสร้างความสุขให้กับคนไทยขนานไปกับการทำธุรกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมา ปตท. ได้ริเริ่มโครงการรณรงค์กระตุ้นสังคมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนทำความดี เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยร่วมกันทำความดี แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็แค่เริ่มที่ตัวเรา จะเป็นอะไรก็ได้ แต่อย่าแค่เพียงคิด ให้ลงมือทำ โดย ปตท. เชื่อว่าการทำความดีและส่งต่อความคิดดีๆ ออกไปสู่สังคมจะช่วยทำให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้น โดยใช้ชื่อแคมเปญว่า “พลังความดีเริ่มที่ตัวเรา”

Print

เราสามารถเริ่มต้นทำความดีเพื่อตัวเอง คนรอบข้าง และพัฒนาต่อเป็นความดีเพื่อประเทศชาติด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

1. ทำดีเพื่อตัวเอง
การทำความดีเพื่อตัวเอง อาจจะดูไม่มีประโยชน์มากนัก แต่ที่จริงแล้วสิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวเรานั้นเต็มไปด้วยพลังงานบวก และพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขไปให้แก่ผู้อื่น ด้วยการสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ก่อนออกจากบ้าน, ตั้งใจไม่โมโห อารมณ์ร้อน หรือโกรธพาลใครๆ, รู้จักพูดขอบคุณและขอบใจทุกครั้งเมื่อผู้อื่นช่วยเหลือ, ซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยการตั้งใจทำสิ่งนั้นๆ ให้สำเร็จ ฯลฯ

2. ทำดีเพื่อครอบครัว
สถาบันเล็กๆ ที่มีความหมายต่อชีวิตเรามากที่สุด ทั้งในแง่ของความรัก ความอบอุ่น ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การมีครอบครับที่อบอุ่นย่อมทำให้เราดำเนินชีวิตไปได้อย่างเป็นสุข สามารถทำความดีด้วยการพูดจาชมเชยและให้กำลังใจแก่สมาชิกในบ้าน, ช่วยเหลืองานบ้าน, ช่วยกันลดรายจ่ายด้วยการไม่ซื้อของใช้ฟุ่มเฟือย, ไม่คิดเป็นชู้กับสามีภรรยาผู้อื่น ฯลฯ

3. ทำดีเพื่อเพื่อนบ้าน
บ้านใกล้เรือนเคียง หากเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การอยู่ร่วมกันในบริเวณเดียวกันย่อมเต็มไปด้วยความสงบสุข สามารถทำดีด้วยการสอดส่องดูแลบ้านเมื่อเพื่อนบ้านไม่อยู่, ไม่ส่งเสียงดังโวยวายรบกวน, ไม่จอดรถขวางทางทางเข้าบ้านอื่น, ซื้อของขวัญหรือของฝากให้ตามโอกาส ฯลฯ

4. ทำดีเพื่อสถานที่ทำงาน
การทำงานอย่างราบรื่นต้องประกอบด้วยความสามัคคี ความเข้าใจ และความซื่อสัตย์ และในฐานะที่ออฟฟิศเป็นช่องทางสร้างรายได้หลักให้เราได้ดำเนินชีวิตต่อไป เราควรก็ควรซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน ไม่โกงเวลา ไม่โกงทรัพย์, ใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างประหยัด, ตั้งใจทำงานด้วยความขยันขันแข็ง ฯลฯ

5. ทำดีเพื่อสังคม
ความมีน้ำใจ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไป เราทุกคนสามารถทำความดีด้วยการบริจาคสิ่งของหรือเงินไปยังมูลนิธิต่างๆ, ขับรถตามกฏจราจร, ช่วยกันรักษาความสะอาดและดูแลสมบัติสาธารณะให้สามารถใช้งานได้ยืนยาว, พาคนชราข้ามถนน ฯลฯ

6. ทำดีเพื่อบ้านเมือง
ในฐานะที่เราเกิดมาอาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินประเทศไทย เราควรตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือตำแหน่งใด, ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี, สอนลูกหลานให้รักและภาคภูมิใจในชาติของเรา, ตั้งใจศึกษาหาความรู้และนำมาพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างเต็มที่ ฯลฯ

โครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ก็ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คนไทยทุกคนมาร่วมสร้างสรรค์ความดีด้วยกันง่ายๆ ผ่านการแยกขยะลงให้ถูกประเภทกับถังขยะ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. กว่า 1,500 สาขาทั่วประเทศ เพราะขยะทุกชิ้นที่ช่วยกันแยก ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะของประเทศ ช่วยดูแลสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่เท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มรอยยิ้มให้กับชุมชนด้วยสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความใฝ่ฝัน และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตพวกเขามากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูล :
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9490000159746