จะไม่มีใครถูกทิ้ง ถ้าขยะถูก “แยกทิ้ง”

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกคนไปทั่วโลก และการปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตผ่านวิกฤตนี้ไปได้ของหลายๆ คนอาจมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่ยังคงต้องทำงานบนความเสี่ยงนี้ เราจะช่วยพนักงานเก็บขยะให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ยัง

 

อย่างที่เราทุกคนรู้กันดีในตอนนี้เราหลายคนต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมากขึ้น หลายอาชีพเริ่มทำงานจากบ้าน หรือ Work From Home แต่ก็มีอีกหลายอาชีพที่ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ ในที่นี้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มงานที่ไม่อาจทอดทิ้งหน้าที่ของตัวเองได้ พวกเขาเองก็กลัวติดเชื้อไม่ต่างกัน แต่หากเขาไม่ทำหน้าที่ของเขา ขยะจะล้นเต็มเมืองเช่นกัน

 

การออกมาเผชิญความเสี่ยงในสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ และการที่ต้องทำงานร่วมอยู่กับขยะทุกวัน นั่นทำให้พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายมาก โดยเฉพาะจากความมักง่ายไร้ระเบียบในการคัดแยกขยะในครัวเรือน จะทำให้พวกเขาซึ่งต้องใกล้ชิด และไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่มากพอนั้นเสี่ยงจะติดเชื้อได้ง่ายในการปฎิบัติหน้าที่


นอกจากร่วมกันกระจายข่าวสารใน #saveพนักงานเก็บขยะ แล้ว สิ่งที่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เพื่อจะผ่านวิกกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยคือแยกทิ้งหน้ากากอนามัยและทิชชู หรือขยะติดเชื้อที่ใช้แล้วให้ถูกสุขลักษณะ มัดปากถุงให้มิดชิด เขียนกำกับให้ชัดเจน เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ง่ายและเป็นไปอย่างปลอดภัย โครงการแยกแลกยิ้มขอเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เราทุกคนไม่ต้องใครไว้ แล้วรอดไปด้วยกันอย่างปลอดภัยนะครับ

 

อ้างอิงข้อมูลจาก 

https://www.tnnthailand.com/content/34596

https://mgronline.com/qol/detail/9630000033825

https://www.springnews.co.th/social/641610