ดีกว่าที่คิด!! แค่หยุด…แยกขยะก่อนทิ้ง ก็สร้างประโยชน์ได้มากมาย

ในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นมากน้อยขึ้นอยู่กับกิจวัตรประจำวันของแต่ละคน ตั้งแต่เศษอาหาร กระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว แก้วน้ำ นมกล่อง ฯลฯ ซึ่งถ้าเราปล่อยให้ของใช้ดังกล่าวถูกทิ้งอย่าไม่มีประโยชน์ สิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะไร้ค่าไปในทันที แต่เพียงแค่คุณหยุดคิดเพียงไม่กี่นาทีก่อนทิ้งขยะนั้น ขยะเหล่านั้นก็กลับมาเป็นขยะที่เต็มไปด้วยคุณค่า และยังสร้างประโยชน์ดีๆ ต่อตัวเอง ต่อสังคม และต่อประเทศอีกด้วยดังนี้

1. ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุแก่คนเก็บขยะ
อาชีพเก็บขยะเป็นเหมือนอาชีพที่ต้องเสี่ยงโชคในการจัดเก็บ เมื่อไหร่ที่พลาดสัมผัสกับของมีคมหรือของอันตรายจนเข้าผิวหนัง ก็อาจทำให้เกิดบาดแผล เกิดภาวะติดเชื้อบาดทะยักได้ ดังนั้นเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุแก่คนเก็บขยะนั้น สิ่งหนึ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง หรือห่อขยะอันตรายด้วยกระดาษหลายชั้น ก็สามารถช่วยลดโอกาสดังกล่าวได้

2. เพิ่มโอกาสทางชีวิตให้กับชุมชนทั่วประเทศ
ของใช้หลายๆ อย่าง หลังจากที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็มักจะถูกทิ้งให้เป็นขยะหรือของไร้ค่าที่เก็บไว้ก็ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมไม่น่าอยู่ ซึ่งขยะดังกล่าวเหล่านี้เราสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นโอกาสดีๆ เพื่อมอบให้กับชุมชนโดยรอบปั๊มน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศได้ง่ายๆ แค่เพียงแยกขยะลงให้ถูกถังกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ เท่านี้ก็สามารถเปิดโอกาสทางชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การกีฬา การแพทย์ และการใช้ชีวิตความเป็นที่ดี เพื่อความสุขของทุกคน

3. ต่อชีวิตขยะให้นานขึ้น
ทางโครงการฯ ไม่เพียงแต่มุ่งหวังจำนวนเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายขยะที่เราทุกคนช่วยกันแยกเท่านั้น แต่ยังเห็นความสำคัญของขยะที่แยก สามารถนำไปต่อยอด ต่อโอกาส ต่อชีวิตขยะให้กลับมามีประโยชน์และคุณค่าอีกครั้งด้วยการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนสร้างประโยชน์ใหม่


4. สร้างประโยชน์แก่ผู้แยกขยะ

นอกจากการแยกขยะร่วมกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ จะส่งผลดีและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบปั๊มน้ำมัน ปตท. แล้ว ล่าสุดทางโครงการฯ ได้ต่อยอดด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาร่วมแยกขยะกันมากขึ้น ซึ่งทุกครั้งที่แยกขวดพลาสติกลงในตู้รับคืนขวดพลาสติกอัตโนมัติ จะได้รับคะแนนเป็นส่วนลดที่ร้านคาเฟ่อเมซอน สาขาสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สำนักงานใหญ่ ในตอนนี้ทางโครงการฯ ต้องขออนุญาตให้เวลาในดำเนินการ เพื่อวัดผลการตอบรับของประชาชน หากโครงการฯ สำเร็จสมบูรณ์เมื่อใด จะรีบพิจารณาขยายโครงการฯ ออกนอกปั๊มน้ำมัน ปตท. สำนักงานใหญ่อย่างแน่นอนครับ


ขอบคุณข้อมูล

https://www.facebook.com/CareShareAndRespect/photos/a.226818897430517.44890.226812370764503/1483665898412471/?type=3&theater