‘ถังแยกแลกยิ้ม’

ptt-new-17may-3

หนังสือพิมพ์ กระป๋องน้ำอัดลม ขวดน้ำดื่ม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้พอหมดประโยชน์ เราก็เรียกมันว่า ‘ขยะ’ ซึ่งขยะที่ว่านี้ล้วนดูแต่จะสร้างปัญหาต่างๆ นานาต่อประเทศไทยนักต่อนัก ไม่ว่าจะด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ แต่หารู้ไม่ว่าขยะที่เราทุกคนมองว่าสกปรกเหม็นเน่า ไร้ค่า ไร้ประโยชน์นั้น ถ้าเราจัดเก็บและแยกขยะกันอย่างถูกวิธี มันสามารถสร้างประโยชน์ให้เราได้อย่างนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะปริมาณขยะลดลง ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะของภาครัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับขยะ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลได้อีกด้วย เช่น

– เศษกระดาษ : ราคาขาย 0.80–6.80 บาท ต่อกิโลกรัม
– ขวดแก้ว : ราคาขาย 0.20–25.50 บาท ต่อกิโลกรัม
**ราคารับซื้อร้านวงษ์พาณิชย์ ณ วันที่ 4 พ.ค.

– โลหะ อลูมิเนียม : ราคาขาย 1-146 บาท ต่อกิโลกรัม
– เหล็ก : ราคาขาย 1.70–10.70 บาท ต่อกิโลกรัม
– พลาสติก : ราคาขาย 0.40–16 บาท ต่อกิโลกรัม
**ราคารับซื้อร้านวงษ์พาณิชย์ ณ วันที่ 4 พ.ค.

จากข้อมูลข้างต้น ประกอบกับสภาพความเป็นจริงในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะเข้ามาเติมน้ำมันแล้ว ยังเข้ามาใช้บริการของร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ ทำให้เกิดขยะเป็นจำนวนมาก

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมองเห็นโอกาสในการนำสิ่งที่ผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน มองว่าเป็นขยะแล้ว มาเป็นจุดเริ่มต้นในการทำสาธารณประโยชน์ สร้างสาธารณประโยชน์ มอบเป็นรอยยิ้มให้ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งทุกวันนี้มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋อง โดยความจริงแล้วถ้าหากมีระบบจัดการแยกขยะที่ดี สิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนจาก ‘ขยะธรรมดา’ ให้เป็น ‘สิ่งที่เต็มไปด้วยมูลค่า’ ได้ อีกทั้งยังช่วยสร้างให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นอีกด้วย

ptt-new-17may-5

ทั้งนี้ทาง ปตท. จึงได้จัดโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ขึ้น เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมาแยกขยะลงให้ถูกถังที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. กว่า 1,400 สาขาทั่วประเทศ โดยทาง ปตท. ได้ทำการศึกษาข้อมูลจากประเทศต้นแบบในการจัดการขยะ อย่างประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างพฤติกรรมการแยกขยะของคนในประเทศได้ จึงได้พบว่าปัจจัยหนึ่งที่มีผลทำให้คนเกิดพฤติกรรมการแยกขยะได้นั้น อยู่ที่การตีกรอบปากถัง ให้มีรูปทรงที่ใกล้เคียงกับลักษณะขยะที่ต้องการแยก รวมทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการขยะตามปริมาณ จึงสามารถรวมขยะรีไซเคิลที่มีปริมาณไม่มากลงในถังเดียวกัน เพื่อประหยัดงบประมาณในการผลิตถัง และพื้นที่ในการจัดวางถังขยะได้

อีกทั้งยังได้ศึกษาพฤติกรรมและความเข้าใจของคนไทยเกี่ยวกับการแยกขยะ ทั้งในเรื่องของประเภทขยะ รูปแบบขยะ และสีถังขยะ รวมทั้งปริมาณขยะชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในปัจจุบัน จนได้ทำออกแบบและผลิตถังขยะเพื่อโครงการ แยก แลก ยิ้ม โดยเฉพาะ ซึ่งมี 3 ถังต่อ 1 ชุด ที่ทุกคนสามารถพบเห็นและร่วมกันช่วยแยกขยะได้แล้วที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ดังนี้
1. ถังขยะสีน้ำเงิน สำหรับแยกขวดแก้วและกระป๋อง
2. ถังขยะสีเขียว สำหรับแยกขวดพลาสติก PET
3. ถังขยะสีส้ม สำหรับแยกขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก เศษกระดาษ เศษอาหาร ฯลฯ

ptt-new-17may-4

มาร่วมกันแยกขยะลงให้ถูกถังกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ เพราะขยะในมือคุณ มีความหมายและสามารถสร้างประโยชน์ มอบรอยยิ้มให้ใครได้อีกหลายคน

Credit :
http://www.wongpanit.com/wpnnew/images/1462340629.pdf
http://www.pcm.ac.th/druweb/sites/default/files/uploads/1/PPt.3Rs%20และการคัดแยกขยะมูลฝอย.pdf
http://japantourlist.com/th/how-to-trash-in-japan/