‘ถุงปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม’ ของขวัญให้ชุมชนจากบจก. ภานุสรณ์ 1991 จ.สุพรรณบุรี

รอยยิ้มชุมชน อ.ศรีประจันต์ได้เกิดขึ้นแล้ว!! เมื่อบจก. ภานุสรณ์ 1991 จ.สุพรรณบุรี ร่วมมอบรอยยิ้มให้ชุมชนด้วย ‘ถุงปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม’ ที่จัดทำด้วยเงินจากการแยกขยะในโครงการฯ เป็นจำนวน 1,000 ถุง เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ในโรงพยาบาลศรีประจันต์ จำนวน 100 ถุง และผู้ที่มีรายได้น้อยอีก 9 ตำบลจำนวน 100 ถุง/ตำบลครับ

#แยกแล้วดี #แยกเถอะครับ #แยกแลกยิ้ม

ภาณุสรณ์ 1991 (1) ภาณุสรณ์ 1991 (7) ภาณุสรณ์ 1991 (13) ภาณุสรณ์ 1991 (27)