‘ทะเลจร’ รองเท้าจากขยะในท้องทะเลใต้

ในทุกวันนี้แค่ขยะบนบกก็มีจำนวนมากจนกำจัดไม่ไหว หารู้ไม่ว่าขยะในท้องทะเลก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน ยกตัวอย่างปริมาณขยะในเกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล แค่ภายในระยะเวลา 3 เดือน สามารถเก็บขยะในท้องทะเลภาคใต้ได้ถึง 80 ตัน ซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปจำหน่ายเป็นขยะรีไซเคิล ส่วนขยะที่ไม่สามารถกำจัดหรือทำลายได้ อย่าง ‘รองเท้า’ ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าฟองน้ำ รองเท้ายาง ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณขยะทั้งหมด ซึ่งการกำจัดขยะรองเท้ามีเพียงวิธีเดียวนั่นคือ ‘การเผาทำลายทิ้ง’ ที่ไปทำลายสิ่งแวดล้อม

จากเหตุผลนี้ทางดร. ณัฐพงค์ นิธิอุทัย อาจารย์ที่ทำงานเกี่ยวกับการแปรรูปยางพารามาโดยตลอด จึงริเริ่มแนวคิดในการสร้างมูลค่าให้กับขยะรองเท้าเหล่านี้ ด้วยการนำ ‘ขยะรองเท้า’ ที่เก็บจากท้องทะเลภาคใต้มาคัดแยกประเภทเป็นรองเท้าฟองน้ำ รองเท้ายาง จากนั้นนำมาทำความสะอาด พร้อมคัดแยกสี ต่อมานำมาบดเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่ออัดเป็นพื้นรองเท้าแทนการใช้ยางพาราในการผลิตรองเท้าคู่ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะ รองเท้าหุ้มส้น รองเท้าผ้าใบ รองเท้าหนัง ฯลฯ ภายใต้ชื่อว่า ‘ทะเลจร’ (Tlejourn)

23-600x600

ด้วยความสำเร็จในครั้งนี้ทาง ดร. ณัฐพงค์ นิธิอุทัย ได้นำความรู้เหล่านี้ไปสร้างประโยชน์และรายได้ให้แก่กลุ่มชาวบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมกับได้เข้าไปให้ความรู้ในการทำรองเท้ากับชาวบ้านโดยตรง ซึ่งปัจจุบันรองเท้า ‘ทะเลจร’ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามทางผู้จัดทำไม่กังวลในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากรองเท้า ‘ทะเลจร’ ผลิตขึ้นมา เพื่อกำจัดขยะในท้องทะเลภาคใต้เท่านั้น

917ea78527c3d72faae42694d11e6ea6  cd02b85d5bf02cc32808d1a17d055f1e

‘ทะเลจร’ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่นำเอาขยะกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่ เช่นเดียวกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ที่นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะของประเทศแล้ว ยังสามารถนำไปช่วยเหลือชุมชนได้อีกด้วย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชนด้วยกัน เพียงแค่มาคัดแยกขยะลงให้ถูกถังกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. กว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ

12688297_1658339327724337_3225920805207889985_n-600x399

12729054_1660929917465278_2792282509891730212_n-600x399