บจ. เลิศอนันต์ปิโตรเลียม และปั๊มน้ำมันในเครือ ร่วมส่งต่อรอยยิ้มให้กับนักเรียนใน จ.นครนายก

อีกหนึ่งสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่ได้ร่วมสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนโดยรอบสถานีแล้ว ก็คือ บจ. เลิศอนันต์ปิโตรเลียม และปั๊มน้ำมันในเครือ ได้ส่งต่อรอยยิ้มด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาที่ซื้อด้วยเงินที่ได้จากการขายขยะของโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน จ.นครนายก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางอ้อ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอัมพวัน ต.บางอ้อ , โรงเรียนกุดตะเคียน , และโรงเรียนวัดจันทร์เรืองครับ ☺

หลากรอยยิ้มในหลายชุมชนได้เกิดขึ้นจริงแล้ว และจะเพิ่มขึ้นในทุกๆ วัน มาช่วยกันแยกขยะ เพื่อให้ทุกพื้นที่มีแต่รอบยิ้มกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ที่ปั๊ม ปตท. ทั่วประเทศ กันนะครับ ^^

#แยกแล้วดี #แยกเถอะครับ #แยกแลกยิ้ม

แยกแลกยิ้ม จ.นครนายก4

แยกแลกยิ้ม จ.นครนายก5 แยกแลกยิ้ม จ.นครนายก9 แยกแลกยิ้ม จ.นครนายก10