ปตท. ลำปางเริ่มแล้ว!! เปลี่ยนขยะ ‘แยก แลก ยิ้ม’ เป็นอุปกรณ์การศึกษาให้น้อง!!

PIC_0274

หลังจากเปิดตัวโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ได้เพียงไม่นาน สถานีบริการ ปตท. กว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ ต่างพร้อมใจรับโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นถึงประโยชน์ของการนำขยะจำพวกขวดแก้ว กระป๋อง และขวดพลาสติกมาคัดแยกไปจำหน่าย และนำเงินที่ได้ไปสร้างประโยชน์ เพิ่มเป็นรอยยิ้มให้แก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การแพทย์ สร้างห้องน้ำสาธารณะ หรือจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ

ถึงแม้ว่าโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ จะได้รับการริเริ่มจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แต่ส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ คือ ความร่วมมือของผู้มาใช้บริการร่วมกันคัดแยกขยะ และผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันในการผลักดันโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ตามที่กลุ่มสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จังหวัดลำปางได้ทำจนประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างแล้ว

โครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ของกลุ่มสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่โรงเรียนพิชัยวิทยา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากคุณอเนก บัวนาเมือง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและบริหารสถานีบริการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งขึ้นกล่าวเปิดงาน เพื่อให้ทราบถึงที่มาและความสำคัญของโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ พร้อมคุณชัชวาล อู่ทรัพย์ ตัวแทนกลุ่ม สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จังหวัดลำปาง และคุณบุญส่ง สมพงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม คุณอเนกในฐานะผู้แทนของ ปตท. คุณชัชวาลย์ กลุ่มสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จังหวัดลำปาง และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์การศึกษา ประกอบด้วย ดินสอ ปากกา ยางลบ สี และอุปกรณ์การกีฬา (ชุดกีฬาปิงปอง ชุดกีฬาแบดมินตัน ชุดกีฬาเปตอง และลูกฟุตบอล) แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่ อาจารย์จรัส ไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยวิทยา อาจารย์ปนัดดา เข็มนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นต้อง และอาจารย์ประชัญ กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี)

โครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ อยากเชิญชวนทุกๆ คน รวมถึงผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน มาร่วมกันสร้างชุมชนแห่งรอยยิ้มให้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย ซึ่ง ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมการดูแลสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างระบบการจัดการขยะที่ดี เพื่อรอยยิ้มที่สดใสของทุกคนในสังคม

PIC_0040PIC_0127

 

 

 

 

 

PIC_0133 PIC_0239

PIC_0248PIC_0297