ปตท. เปิดตัวโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ร่วมมอบรอยยิ้มให้ชุมชน ด้วยการแยกขยะในมือคุณ

yaklakyim-n2

 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร ปตท. ร่วมเปิดตัวโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการแยกขยะอย่างถูกต้องให้กับผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และประชาชนทั่วไป

โดยผู้ประกอบการสถานีฯ จะนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลไปทำสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบสถานีฯ ต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ลดการใช้ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม จากการนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนผู้ขาดแคลน ผ่านสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ กว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป