“ปลูกป่าทางลัด” ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

เราจะทดแทนป่าไม้ที่เสียไปได้อย่างไร?

คำตอบของคำถามนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน หนึ่ง…คือให้ป่าไม้ใช้เวลาเยียวยาตัวเอง หรือสอง…การปลูกป่าทดแทน


บ. ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้วางรากฐานเรื่องการปลูกป่าทดแทนมาอย่างยาวนาน เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างที่ควรเป็นมาโดยตลอด จากการร่วมมือกันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ นักวิจัย หรือชาวบ้านในชุมชน เพราะการปลูกป่านั้นเป็นมากกว่าการเพิ่มจำนวนของต้นไม้ แต่ยังเป็นการปลูกเพื่อปักหลักพัฒนา ฟื้นฟูระบบนิเวศ​ พันธุ์พืช และสัตว์ป่าในระยะยาว


จากแนวคิดนี้ ได้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ อย่างศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี, ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ที่หลายคนอาจเคยได้ยิน หรือเคยได้ไปเยี่ยมชมกันมาบ้าง


 

ผลจากความพยายามมากมาย ทำให้ป่าไม้หลายล้านไร่ ถูกปลูกขึ้นตลอดนับสิบปีที่ผ่านมา แต่นั่นเพียงพอแล้วหรือยัง? ในการทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายไป แม้จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ที่มีการช่วยเหลือกันจากทุกฝ่าย ในการฟื้นบำรุงผืนป่า และสิ่งแวดล้อม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ ว่าป่าที่ถูกปลูกขึ้นใหม่จะสามารถเทียบได้กับป่าไม้ที่สูญเสียไป

แต่ทางออกกลับง่ายกว่าที่คิดและเริ่มได้จากตัวเรา…มาร่วมกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ ด้วยการเลือกใช้พลังงานสะอาด ลดการใช้ทรัพยาการธรรมชาติ ผ่านการรีไซเคิล หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากเกษตรกร ซึ่งแน่นอนว่า PTT Station ในฐานะเป็น บ.ในกลุ่ม ปตท. ย่อมพร้อมที่จะส่งเสริม และเป็นกำลังสนับสนุนทุกคนอย่างเต็มที่! เพราะสิ่งที่ดีกว่าการปลูกป่า คือการปกป้องป่าไม่ให้เราเสียมันไปตั้งแต่แรกนั่นเอง