ปั๊มน้ำมัน ปตท. จ.ลำปาง 19 สถานี ร่วมใจเติมรอยยิ้มให้ชุมชน จ.ลำปาง

ปั๊มน้ำมัน ปตท. จังหวัดลำปาง 19 สถานีร่วมใจกันมอบอุปกรณ์การกีฬา และอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านสันทราย และโรงเรียนบ้านยางอ้อย รวมมูลค่ากว่า 25,197 บาท อีกทั้งยังเดินทางไปยังมูลนิธิเพื่อนช้าง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อมอบเงินสบทบเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อยารักษาโรคให้แก่ช้างจำนวน 10,000 บาทอีกด้วยครับ^^

#แยกแล้วดี #แยกเถอะครับ #แยกแลกยิ้ม

กลุ่ม สน.ปตท. ลำปาง 1 กลุ่ม สน.ปตท. ลำปาง 2 กลุ่ม สน.ปตท. ลำปาง 3 กลุ่ม สน.ปตท. ลำปาง 4