ป้องกัน ‘โลก’ จากการติดเชื้อ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แต่เป็นการแพร่ระบาดที่สร้างยอดความเสียหายไปทั่วทุกที่ และยังนับเป็นไวรัสที่พัฒนาตัวได้รวดเร็วอยู่เสอม ในขณะที่เรายังทำได้แค่เพียงรับมือกับมัน ซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆ อย่างอาจจะยังสร้างความสงสัยให้กับหลายคนในการรับมือในครั้งนี้ 

ไวรัสโคโรน่าคือเชื้อไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎ  ถูกพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1960 และเคยระบาดมาแล้วครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 2012 อาการเบื้องต้นจะมีลักษณะคล้ายอาการไข้หวัดใหญ่ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ก่อนจะนำไปสู่ร่างกายอ่อนเพลีย ระบบหายใจและขับถ่าย และทวีความรุนแรงจนอาจนำไปสู่การเสียชีวิต ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาเฉพาะโลก แต่สามารถรักษาให้หายได้ตามอาการ ซึ่งก็มีคนที่ได้รับการรักษาจนหายไม่น้อยเช่นกัน โดยเบื้องต้นทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างได้ ด้วยการหลีกเลี่ยงการเดินทางในสถานที่แออัด สัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่สะอาดหรือพื้นที่สาธารณะ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ งดการสัมผัสหู ตา จมูก และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค 

 

การระบาดครั้งนี้คงทำให้เราได้เจอกับขยะติดเชื้อในชีวิตประจำวันมากขึ้นและใกล้ตัวมากขึ้น ทำให้หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้ขยะที่ช่วยป้องกันตัวเราจากเชื้อโรคในตอนนี้ มีวิธีกำจัดที่แตกต่างจากขยะในชีวิตประจำวันปกติทั่วไป เพราะขยะเหล่านี้นับเป็นขยะติดเชื้อที่ถ้ากำจัดได้ไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการวนกลับมาสู่สุขภาพของเราได้ในที่สุด ดังนั้นนอกจากเราจะระวังการป้องกันเชื้อไวรัสแล้ว เราควรให้ความสำคัญกับการป้องกันเชื้อร้ายที่เป็นพิษซึ่งจะติดไปกับขยะที่เราสร้างด้วยเช่นกัน

 

เบื้องต้นเราสามารถจัดการขยะติดเชื้อได้ด้วยการแยกขยะทิ้งในซองหรือถุงที่แยกจากขยะทั่วไป โดยใช้ถุงสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลที่รับรู้กันว่าขยะชิ้นนี้คือขยะอันตรายก่อนนำทิ้งในถังสีแดงหรือถังอื่นๆ ด่านแรกการแยกขยะนี้จะช่วยป้องกันตั้งแต่เจ้าหน้าที่ที่ทำการคัดแยกขยะ เพราะเชื้อโรคส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่บนสิ่งของต่างๆ ได้ และยังสามารถทำให้ขยะที่ควรจะถูกกำจัดด้วยกระบวนการที่พิเศษกว่าได้ตรงจุดมากขึ้น

ไม่ได้มีแค่ขยะติดเชื้อเหล่านี้เท่านั้น เพราะจริงๆ แล้วในชีวิตของเรายังมีขยะอันตรายที่ต้องอาศัยการคัดแยกขยะที่มากกว่าขยะปกติ เพราะมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสารปรอทในหลอดไฟฟูลออไรด์ หรือสารตะกั่วในแบตเตอรี่ และยังมีขยะอันตรายอื่นๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ยาหมดอายุ เป็นต้น  

 


นอกจากป้องกันเชื้อไวรัสสู่ร่างกายแล้ว เราเองก็ต้องไม่เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการระบายของขยะอันตรายให้กับโลกและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ โครงการแยกแลกยิ้มขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแยกขยะอย่างมีวินัยเพื่อสุขภาพของโลกและตัวเราที่ดี

 

อ้างอิงข้อมูลจาก 

https://www.posttoday.com/social/general/570311

https://www.facebook.com/watch/?v=811631375967559

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi3/tidchea/tidn.htm