มาดูกัน!! ‘ขวดพลาสติก’ แปลงเป็น ‘เครื่องแต่งกาย’ อะไรได้บ้าง?

‘ภาวะโลกร้อน’ เป็นเรื่องที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันนี้หลายอุตสาหกรรมก็ได้ริเริ่มกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ค้นหาวัสดุแปลกใหม่ แต่คัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิเสธที่จะไม่ใช่วัสดุที่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยกันลดปริมาณการใช้ทรัพยากรได้อย่างสูงสุด เนื่องจากจำนวนประชากรโลกเติบโตสวนทางกับทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตอนนี้มีแต่ลดน้อยถอยลง อากาศบริสุทธิ์ก็เริ่มมีมลพิษเข้ามาเจือปืน และอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้นจนส่งผลกระทบต่อโลกเรา

โดยประเภทขยะที่นิยมนำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ใหม่มากที่สุด ก็เห็นจะเป็น ‘ขวดพลาสติก’ เนื่องจากชีวิตคนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบริโภคได้ ดังนั้นจึงถูกนำมาผลิตเป็นเส้นใยสังเคราะห์ในการผลิตเป็นเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

‘Jackpot’ แบรนด์สินค้าทางเลือกสำหรับผู้รักสิ่งแวดล้อมจากยุโรป ที่ผ่านมาได้ผลิตชุดเดรสที่มีชื่อว่า ‘Erisa’ ที่ผลิตจากขวดน้ำพลาสติก 9 ขวดครึ่ง ที่นำไปหลอมและถักทอให้กลายเป็นเนื้อผ้าที่สามารถนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้ ซึ่งการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ที่มาจากขวดพลาสติกเก่านั้นจะใช้สารเคมีและกรรมวิธีที่ใช้พลังงานน้อยกว่า กระบวนการผลิตเช่นนี้นอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยกำจัดขยะขวดพลาสติกที่ย่อยสลายยากที่มีหลงเหลือในสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงได้อีกด้วย…

Screen-Shot-2012-03-26-at-1.47.53-PM-600x431

Screen-shot-2012-03-03-at-09.36.3511

อีกหนึ่งผลงานรีไซเคิล ‘The 50’ เสื้อแจ็คเก็ตที่เกิดจากการรีไซเคิลขวดน้ำดื่มจำนวน 50 ขวด ซึ่งควบคุมการผลิตโดยบริษัท Dirtball จากสหรัฐอเมริกาที่มีแนวคิดในการรีไซเคิลแบบครบวงจรชีวิต นั่นหมายถึงว่าถ้าเราเบื่อแจ็คเก็ตตัวนี้ เราสามารถส่งกลับคืนบริษัทเพื่อนำเสื้อแจ็คเก็ตไปรีไซเคิลผลิตเป็นวัตถุดิบตั้งต้นอีกครั้งได้อีกด้วย นอกจากเสื้อแจ็คเก็ตแล้ว Dirtball ยังนำขวดพลาสติกไปผสมกับผ้าฝ้าย ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เสื้อยืดที่เกิดจากการผสมผ้าฝ้ายกับการรีไซเคิลขวดน้ำดื่ม 6.5 ขวด เสื้อสเวตเตอร์ที่เกิดจากการผสมผ้าฝ้ายกับการรีไซเคิลขวดน้ำดื่ม 14 ขวด หรือถุงเท้าที่เกิดจากการผสมผ้าฝ้ายกับการรีไซเคิลขวดน้ำดื่ม 1 ขวด เป็นต้น

The-50-7

The-50-8

ทั้ง Jackpot และ Dirtball นับเป็นผลงานรีไซเคิลจากขวดพลาสติกที่น่าชื่นชม เพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะได้แล้ว ยังสามารถช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึง สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย เช่นเดียวกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ของทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยลดปริมาณขยะของประเทศไทยให้ลดลง พร้อมกับช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบปั๊มน้ำมันนั่นเอง…

ทุกคนสามารถมาร่วมสร้างประโยชน์และเพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชนด้วยกันได้ เพียงแค่แยกขยะให้ถูกถังกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. กว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ

 

ขอบคุณข้อมูล :
http://www.creativemove.com/creative/the50/
http://www.creativemove.com/design/jackpot/