ลดปัญหาขยะล้นเมือง…ด้วยการ ‘แยกขยะ’

ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่จำนวนประชากรไทยที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีเช่นกัน ที่ผ่านมาทางรัฐบาลก็ได้หาแนวทางแก้ไขและจัดการกับปัญหาขยะล้นเมือง ด้วยหลากหลายวิธีอย่างนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะยกให้ปัญหาขยะนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ การกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ การจัดทำร่างแผนแม่บทการบริการจัดการมูลฝอยของประเทศที่ใช้วงเงินในการจัดทำถึง 178,000 ล้านบาท การใช้เหมืองร้างที่สูงเท่าตึก 3 ชั้นทำหลุมฝังกลบ จัดตั้งโรงกำจัดขยะไฟฟ้าเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้างแห่งแรกขึ้นที่ย่านหนองแขม เพื่อการแก้ไขปัญหาขยะในระยะยาว

yaklakyim-new30-1

credit : matichon

แต่หากทุกคนในประเทศไม่ร่วมมือกันช่วยตั้งแต่ “ต้นทางการทิ้งขยะ” ระบบการกำจัดขยะจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็อาจไม่สำเร็จได้ในระยะยาว เพราะต้นทางนับเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะช่วยลดปริมาณและปัญหาขยะของประเทศ อีกทั้งยังนำเอาขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์ได้ตามวิธีการจัดการขยะด้วยแนวคิด 7R ดังนี้…

1. REFUSE : หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่สร้างปัญหา รวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอื่นๆ
2. REFILL : เลือกใช้สินค้าชนิดเติม
3. RETURN : เลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่มประเภทต่างๆ
4. REPAIR : ซ่อมแซมเครื่องใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
5. REUSE : นำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก
6. RECYCLE : แยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้ง่ายในการจัดเก็บและส่งต่อไปแปรรูป เช่น กระป๋อง ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ฯลฯ
7. REDUCE : ลดปริมาณการใช้และหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งของต่างๆ

yaklakyim-new30-2

จากแนวการจัดการขยะ 7R นี้ ทางกลุ่มปตท. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ “ลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์” เห็นได้จากร้านกาแฟ Amazon ในสถานีน้ำมัน ปตท. ที่ได้ทำการผลิตนวัตกรรมแก้วรักษ์โลกขึ้น นั่นก็คือ “แก้ว Amazon Bio Cup” ที่มีทั้งแบบที่เป็นแก้วกระดาษและแก้วพลาสติก โดยที่แก้วกระดาษสามารถย่อยสลายได้ในเวลาประมาณ 180 วันด้วยวิธีการฝังกลบ จากนั้นจะย่อยสลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และดิน โดยไม่เหลือพลาสติกตกค้าง อีกทั้งยังช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติอีกด้วย ส่วนแก้วพลาสติกใสนั้นสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและย่อยสลายได้มากถึง 67% เลยทีเดียว

yaklakyim-new30-3
“Zero Waste” อีกหนึ่งโครงการต้นแบบการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ ณ สถานีบริการ ปตท. สาขาสระบุรี ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก จากการขนถ่ายขยะและการบริหารจัดการขยะ โดยสร้างศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์เรียนรู้ในสถานีบริการน้ำมันให้สามารถนำขยะทุกประเภทมาใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน แถมยังสร้างรายได้จากการจัดการขยะให้กับผู้ใช้บริการหรือชุมชนโดยรอบอีกด้วย

และล่าสุดทางกลุ่มปตท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ “ลดปริมาณขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่” ที่สามารถช่วยลดปัญหาขยะของไทยได้ จึงจัดตั้งโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” แยกขยะลงให้ถูกถัง มอบเป็นรอยยิ้มให้ชุมชน ซึ่งนับเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งจากการนำขยะจำพวกกระป๋อง ขวดแก้ว และพลาสติก กลับมาใช้ใหม่ นอกจากนั้นยังช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการกำจัดอีกด้วย

yaklakyim-new30-4
credit : brandbuffet

yaklakyim-new30-5

หยุดคิดสักนิด…ก่อนทิ้งขยะ เพราะหนึ่งมือของคุณก็มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะของประเทศได้ ☺ มาแยกขยะลงให้ถูกกับโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ

Credit :
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1455445120
http://news.thaipbs.or.th/content/4325
http://www.lpn.co.th/th/press/viewitem.aspx?nid=14
http://www.brandbuffet.in.th/2015/11/cafe-amazon-bio-cup-eco/#py2fi352aB3jfErL.97
http://www.siamsport.co.th/Organize.asp?O=2088
http://www.matichon.co.th/news/136832