‘วิกฤติน้ำท่วม’ ปัญหาสังคม…ที่ทุกคนช่วยกันได้

ในช่วงเวลานี้มีหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย กำลังประสบกับปัญหาอุทกภัยอยู่อย่างสาหัส จนส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน เศรษฐกิจฝืดเคือง เกิดโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งยังส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการสัญจรไปมาเป็นไปได้อย่างยากลำบากอีกด้วย ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะกล่าวโทษแต่การฝนตกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะ ‘ขยะ’ ที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน การใช้ของประชาชนทุกคนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยได้เช่นกัน

shutterstock_549869011 copy

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้มุ่งหวังมาตลอดว่ายินดีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ช่วยสร้างระบบจัดการขยะที่ดี ปลูกจิตสำนึกเรื่องการแยกขยะ และสร้างรอยยิ้มที่สดใสแก่ทุกคนในสังคม ด้วยเหตุนี้ทางโครงการฯ จึงตระหนักถึงแนวทางแก้ไขปัญหา ที่ไม่ใช่เพียงแค่รอคอยรัฐบาลจัดการ แต่เราทุกคนสามารถช่วยกันคิด ช่วยกันเก็บ ช่วยกันลดสาเหตุท่ีทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยได้ดังนี้…

1. รับผิดชอบต่อขยะที่ตัวเองสร้างขึ้น

การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางดูเหมือนจะไม่สร้างผลกระทบต่อประเทศมากนัก แต่ที่จริงแล้วพฤติกรรมดังกล่าวจะค่อยๆ สะสมจนส่งผลให้เกิดปัญหาในระยะยาว เนื่องจากขยะไปกองรวมกันจนกีดขวางทางน้ำไหลในระบบระบายน้ำต่่างๆ ทั้งท่อระบายน้ำ คลอง สถานีสูบน้ำ และอุโมงค์ระบายน้ำ จนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน และเกิดการอุดตันทางระบายน้ำในที่สุดนั่นคือปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั่นเอง

2. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุด
ด้วยพื้นฐานแนวคิด ‘3R’ เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นให้น้อยลงดังนี้
– Reduce ลดการใช้โดยใช้เท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือย เช่น ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้จานแก้วแทนจานกระดาษ ฯลฯ
– Reuse การใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด เช่น ใช้กระดาษทั้งสองหน้า นำถุงพลาสติกมาเป็นถุงขยะ ฯลฯ
– Recycle การรวบรวมวัสดุเพื่อนำเข้าไปสู่กระบวนการผลิตใหม่ เช่น วัสดุรีไซเคิล อย่างขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม ฯลฯ

3. แยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้งขยะ
หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมการแยกขยะถึงช่วยลดปัญหาอุทกภัยได้ ที่จริงแล้ว ‘การแยกขยะ’ เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง ขยะบางชนิดอย่างขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง กระดาษ ฯลฯ สามารถหมุนเวียนนำไปแปรรูปและผลิตเป็นของชิ้นใหม่ได้ จึงเป็นการลดปริมาณขยะ ตัวการที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันนั่นเอง

4. ปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ในทุกๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการศาสนา หรือภาคประชาชนและสังคม สามารถร่วมกันให้ความรู้และปลูกฝังสมาชิกให้รู้จักรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกัน เพราะปัญหาสังคมไม่ใช่ปัญหาของใครเพียงคนเดียว แต่เป็นปัญหาที่เราทุกคนต้องช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไข และช่วยกันจัดการร่วมกันนั่นเอง

ปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นได้ พวกเราทุกคนก็สามารถช่วยกันคลี่คลายได้ด้วยการแสดงความรับผิดชอบกับขยะดังกล่าว เพราะขยะที่เราสร้างขึ้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยนั่นเอง ซึ่งทางโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ยินดีที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยลดปัญหาอุทกภัยด้วยการเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแยกขยะลงให้ถูกถัง ถูกประเภทที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. กว่า 1,500 สาขาทั่วประเทศ นอกจากการแยกขยะกับโครงการฯ จะช่วยลดปริมาณขยะของประเทศแล้ว ยังช่วยขยายรอยยิ้มของคนในชุมชนทั่วประเทศให้กว้างขึ้นได้อีกด้วย

 

ขอบคุณข้อมูล :
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9540000156359
http://www.nationtv.tv/main/content/social/378549722/
http://www.crownproperty.or.th/post/ร่วมรณรงค์-ลดการทิ้งขยะ-5-แนวคิดจัดการขยะ-บ้านเมืองสะอาด-ลดปัญหาน้ำท่วม
http://www.bltbangkok.com/article/info/8/243
http://www.posttoday.com/local/scoop_bkk/370027