‘สบทะลำปาง’ หมู่บ้านแห่งความเข้มแข็งในการจัดการขยะ

ในขณะที่ปริมาณขยะของประเทศเพิ่มมากขึ้น ก็เป็นธรรมดาที่เมืองไทยเราจะต้องประสบกับปัญหาขยะล้นเมืองและปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับบ้านสบทะ ม.7 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ชุมชนที่ประสบกับปัญหาขยะ ด้วยเหตุนี้นางนงนุช วงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสบทะ และประธานกลุ่มคัดแยกขยะของหมู่บ้าน จึงตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาขยะ ซึ่งถ้าหากเราทุกคนทิ้งขยะกันอย่างผิดวิธี นอกจากจะส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกด้วย เลยเชิญชวนชาวบ้านสบทะลำปางหาแนวทางแก้ไข จัดการปัญหาขยะ โดยเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะก่อนทิ้งภายในครัวเรือน ซึ่งทางหมู่บ้านได้จัดตั้งสถานที่ทิ้งขยะไว้เด่นชัด เพื่อความสะดวกในการคัดแยกขยะ โดยแบ่งขยะออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

news_djzHmntgyF103006_533

1. ขยะอินทรีย์ : ไม่ว่าจะเป็นเศษใบไม้ ใบหญ้า เศษอาหาร ฯลฯ จะนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักสำหรับต้นไม้ได้ดี
2. ขยะขวดพลาสติก : จะนำมาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจ ดอกไม้พลาสติกตกแต่ง ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกทางหนึ่ง
3. ขยะรีไซเคิลอื่นๆ : จะนำไปขาย และนำเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

news_qIdAlOJDKg103014_533 news_PFNHwYloSg103019_533

นอกจากนี้ทางหมู่บ้านสบทะ ยังจัดการตรวจวัดสุขภาพร่างกายทุกวันพุธ ซึ่งสมาชิกท่านใดสนใจตรวจสุขภาพเบื้องต้น สามารถนำเอาขยะรีไซเคิลมาแลกเปลี่ยนเป็นค่าตรวจร่างกายได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งทุกวันนี้หมู่บ้านสบทะ ม.7 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งการจัดการกับปัญหาขยะ และเป็นหมู่บ้านสีเขียว ซึ่งความสำเร็จทั้งหมดนี้จะสำเร็จไม่ได้ ถ้าหากขาดความร่วมมือและความสามัคคีของสมาชิกทุกคนในหมู่บ้าน

จะเห็นได้ว่าเรื่องของการแยกขยะ เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ คน ถึงจะประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม ที่มีจุดเริ่มต้นจากการแยกขยะ แล้วมีจุดหมายที่การไปสร้างรอยยิ้ม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคน มาร่วมกันแยกขยะกับโครงการฯ ซึ่งในปัจจุบันรอยยิ้มของชุมชนได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว และจะเกิดขึ้นอีกมากกว่า 1,400 ชุมชน หากพวกเรายังคงช่วยกันแยกขยะที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล :
http://www.thaihealth.or.th/Content/31518-หนุน“สบทะลำปาง”สู่หมู่บ้านเข้มแข็งจัดการขยะ.html

http://www.dailynews.co.th/regional/400723