‘สวีเดน-ญี่ปุ่น’ ต้นแบบการแยกขยะ

ประเทศไทยต้องพบเจอกับหลากหลายปัญหาที่แก้เท่าไรก็แก้กันไม่ตก โดยเฉพาะปัญหาเรื่อง ‘ขยะ’ ถ้าคิดดีๆ แล้วก็นับว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่นับวันจะยิ่งบริหารจัดการกันได้ยากขึ้น เนื่องจากปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้ามองอย่างผิวเผิน ขยะอาจดูไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตเรามากนัก แต่มันส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพอนามัยทั้งทางตรงและทางอ้อม

หลายๆ ประเทศที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่ ก็เริ่มทำการศึกษาค้นคว้า และหาวิธีการจัดการกับปริมาณขยะที่มีมากขึ้นทุกวัน เพื่อปรับปรุงให้ประเทศมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ptt-new-1

ptt-new-2

ต่างกับ ‘ประเทศสวีเดน’ ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะและการรีไซเคิลตั้งแต่ปี 1940 สังเกตได้จากประชากรชาวสวีเดนที่มีอยู่เพียง 9.5 ล้านคน แต่พวกเขาทุกคนให้ความสำคัญกับ ‘การแยกขยะ’ เป็นเหมือนหนึ่งสิ่งที่ต้องทำประจำอยู่ในทุกๆ วัน เพราะประเทศสวีเดนมีกฎหมายเรื่องขยะที่ค่อนข้างเข้มงวด ความสำเร็จของระบบการจัดการขยะของประเทศสวีเดนนี้ ทางรัฐบาลได้ทำต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่าหลาย 10 ปี ทุกวันนี้ประเทศสวีเดนสามารถนำขยะมาแปรรูปใช้ใหม่เกือบทั้งหมดมีเพียงแค่ 4% เท่านั้นที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จนได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบการจัดการขยะที่น่าเป็นแบบอย่าง

เขานำขยะที่ทุกคนในประเทศแยกนั้น มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าที่สามารถเพิ่มความอบอุ่นให้กับบ้านเรือนได้มากถึง 810,000 หลัง และยังจ่ายพลังงานให้กับครัวเรือนได้กว่า 250,000 หลังอีกด้วย ซึ่งโรงงานที่นำขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้านั้น มีความต้องการใช้ขยะกว่า 2 ล้านตันในแต่ละปี แต่ด้วยปริมาณขยะที่จะนำมาป้อนให้กับโรงงานนั้นไม่เพียงพอ ทำให้ทุกวันนี้ประเทศสวีเดนต้องนำเข้าขยะจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างนอร์เวย์ และอีกหลายๆ ประเทศในยุโรปเลยทีเดียว….

ptt-new-3
Credit: mylittlelund.files.wordpress.com
ptt-new-4
Credit: cdni.wired.co.uk

และอีกประเทศที่เคยประสบปัญหาขยะเช่นเดียวกับบ้านเราเมื่อ 30 ปีก่อน นั่นก็คือ ‘ประเทศญี่ปุ่น’ ซึ่งตอนนี้ยกให้ ‘ขยะ’ เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนในประเทศต้องร่วมรับผิดชอบจัดการด้วยกัน โดยจะมีหน่วยงานเทศบาลแจกคู่มือการแยกขยะให้กับประชาชน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของประเภทขยะ และวิธีการแยกขยะ

เห็นได้ว่าหลังจากภาครัฐมีการรณรงค์เรื่องขยะอย่างจริงจัง ก็ไม่แปลกที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จนส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นมีปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดมีลดลง ประหยัดงบประมาณรัฐในการกำจัดขยะ เพิ่มความปลอดภัยในเรื่องของสารพิษปนเปื้อน บ้านเมืองสะอาด ถนนหนทางเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก เหมาะแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นจะได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศต้นแบบที่มีระบบการจัดการขยะที่ดีอีกด้วย….

ptt-new-5
Credit: collective-evolution.com
ptt-new-6
Credit: timothytiah.com/

ถ้าหากคนไทยร่วมมือร่วมใจ ‘หยุดคิดสักนิด…ก่อนทิ้งขยะ’ กันทุกคน เชื่อได้ว่าประเทศไทยก็สามารถเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีระบบจัดการขยะที่ดีได้ ปตท. จึงจัดโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันแยกขยะลงให้ถูกถัง ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. กว่า 1,400 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ลดการใช้ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม จากการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่แล้ว สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จะนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลไปทำสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนรอบๆ สถานีฯ ซึ่งถือเป็นการช่วยกันสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนผู้ขาดแคลนทั่วประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

Credit :
http://www.oknation.net/blog/KunchilaGolf/2015/03/14/entry-2
http://thaipublica.org/2014/07/tokyos-waste-management/
http://www.iurban.in.th/greenery/sweden-import-trash/
http://www.ptp.or.th/news/191
http://timothytiah.com/2010/09/23/tokyo-tradeshow/
http://www.greenintrend.com/สวีเดนขยะเกลี้ยง-ผลิตกร/
http://www.wearegreeners.com/greenblog/detail/80
http://www.sereechai.com/index.php/2013-05-01-06-33-45/4340-2015-12-23-21-04-02