‘หนังสือ-สื่อการเรียนการสอนเก่า’ บริจาคที่ไหนดี?

‘รากฐานของบ้านคืออิฐ รากฐานชีวิตคือการศึกษา’ การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างของกลุ่มคนมากขึ้น บางคนเกิดในครอบครัวที่ดีก็ได้เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ยังเล็ก แต่บางคนเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนก็ทำให้พวกเขาขาดการเข้าถึงการศึกษาเท่าที่ควร จนไม่สามารถสานต่อความฝันให้เป็นไปได้อย่างที่คิดหวัง ในฐานะที่เราเกิดมาอาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินเดียวกัน ‘การให้’ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นพวกเราทุกคนสามารถแบ่งปันโอกาสและความรู้ให้กับพวกเขาได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการบริจาคสื่อการเรียนรู้ วารสาร หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ตามช่องทางนี้ได้ครับ

unnamed

1. มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองเจ้าโสมสวลีพระวรราชาทนัดดามาตุ
โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษทุกประเภท เช่น เด็กดาวน์ ออทิสติก สมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ ฯลฯ ภายใต้ปรัชญาในการดำเนินงานของมูลนิธิไว้ว่า ‘ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียบกับผู้พร้อมโอกาส’ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนบริจาคสื่อการเรียนรู้ วารสาร หนังสือ และอุปกรณ์การเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิเศษทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษา และมีพัฒนาการสูงสุดอย่างเต็มศักยภาพ

สถานที่จัดส่งรอยยิ้ม : 850/34 สุขุมวิท71 ปรีดีย์36 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-381-5362

2. มูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญา
มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนในชุมชนห่างไกล ด้วยการจัดครูสอนพิเศษหลังเลิกเรียนและในวันหยุด เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนต่อได้ถึงชั้นสูงสุดที่พวกเขาต้องการ และกลายเป็นบุคลากรคุณภาพของสังคม นอกจากนั้นแล้วทางมูลนิธิยังเปิดรับบริจาคหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอนเก่าอีกด้วยครับ

สถานที่จัดส่งรอยยิ้ม : 569 ถนน รังสิต-นครนายก 62 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทร : 02-904-8642

3. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

องค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนา ยินดีรับหนังสือเรียนเก่า อุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำมาต่อยอดความรู้ให้กับเด็กๆ ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิศุภนิมิตฯ มีเด็กในความอุปการะทั้งสินกว่า 100,000 คน

สถานที่จัดส่งรอยยิ้ม : ศูนย์ประสานงานเขตภาคกลางรอบนอกและกรุงเทพฯ 582/18-22 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา (ข้างอาคาร ไทปิง ทาวเวอร์ส) กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-381-8863-5 Ext.451

4. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

มูลนิธิที่ให้ความสำคัญกับคำว่า ‘สถาบันครอบครัว’ เป็นสำคัญ เพราะครอบครัวคือตัวแปรสำคัญที่นำมาซึ่งปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก ทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจึงเปิดรับดูแลเด็กในรูปแบบของครอบครัว ทั้งให้ความรัก ความอบอุ่น และให้โอกาสทางการเรียนรู้เท่าเทียมกับที่คนอื่นได้รับเช่นกัน ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมให้โอกาสทางการเรียนรู้แก่เด็กๆ ได้โดยการบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนการสอนเก่าให้พวกเขาได้ครับ

สถานที่จัดส่งรอยยิ้ม : 89 หมู่ที่ 1 ซอยเสรีไทย 17 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10249
โทร : 02-375-6497 , 08-1889-1501

5. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขมุ่งหวังช่วยเหลือโรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในชุมชนที่ขาดแคลนหนังสือ และสื่อการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่ชุมชนและสังคมไทย

สถานที่จัดส่งรอยยิ้ม : 272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร : 02-201-5714

6. มูลนิธิกระจกเงาสำนักงานกรุงเทพฯ

มูลนิธิที่มุ่งหวังเชิญชวนทุกคนมาร่วมแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการบริจาคหนังสือการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนภารกิจส่งเสริมการอ่าน ไม่เพียงแต่คนในชุมชนเท่านั้น เพราะตามจุดวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกทม. กว่า 50 แห่ง ก็มีตู้หนังสือเย็น ตู้บรรจุหนังสือที่รอทุกท่านแวะเวียนเข้ามาอ่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สถานที่จัดส่งรอยยิ้ม : 191 ซอยวิภาวดี 62 (แยก 4-7) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร : 02-973-2236 ถึง 7

7. Give Books Get Back with MRT
โครงการสร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้ เชิญชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคหนังสือมือสองสำหรับเด็กเพื่อนำไปมอบให้สถานศึกษาและพัฒนาห้องสมุดให้มีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

สถานที่จัดส่งรอยยิ้ม : MRT สถานีพหลโยธิน สถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท และสถานีสีลม
โทร : 02-624-5200

8. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งปัจจุบันนี้ห้องสมุดของโรงเรียนขาดแคลนหนังสือเป็นอย่างมาก เพราะตอนนี้หนังสือที่มีอยู่ไม่เพียงพอ อีกทั้งยังชำรุดอีกด้วย ทุกท่านสามารถบริจาคหนังสือ อุปกรณการเรียน หรือสื่อการเรียนการสอนเก่า เพื่อเติมเต็มห้องสมุดให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานยิ่งขึ้นได้ แต่ถ้าหากใครไม่สะดวก สามารถเติมเต็มรอยยิ้มให้โรงเรียนบ้านห้วยโป่งด้วยการบริจาคเงินก็ได้เช่นกันครับ

สถานที่จัดส่งรอยยิ้ม : โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง เลขที่ 21 หมู่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน 58000
โทร : 086-921-2971
และนี่เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของมูลนิธิ องค์กร หรือโรงเรียนที่ต้องการรับบริจาคหนังสือ สื่อการเรียนการสอนจากพวกเราเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายภาคส่วนที่ต้องการ ‘การให้’ จากพวกเราอยู่ เรามาร่วมต่อเติมความฝันและความรู้ให้กับพวกเขากันครับ

แต่สำหรับใครที่ไม่มีหนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน… ขยะในมือคุณก็สามารถเปลี่ยนเป็นหนังสือและโอกาสทางการเรียนรู้ให้พวกเขาได้เช่นกันครับ เพียงแค่ทุกคนช่วยกันแยกกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ รายได้จากการจำหน่ายขยะที่รีไซเคิลได้จะนำไปพัฒนาการศึกษา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบปั๊ม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝัน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ด้วยการแยกขยะลงให้ถูกถังกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. กว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศกันนะครับ

ขอบคุณข้อมูล :
http://thaigiving.org/organization/detail/1089/info
http://thaigiving.org/organization/detail/388/info
http://thaigiving.org/organization/detail/345/info
http://thaigiving.org/organization/detail/1408/info
http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation/
http://www.mirror.or.th/
https://www.bangkokmetro.co.th/nap.aspx?Lang=En&Content=4009&Menu=19
https://www.facebook.com/childsdreamvolunteer/photos/a.1433790750192980.1073741828.1432954270276628/1835675633337821/?type=3&theater