เชียงใหม่ก็มีรอยยิ้ม…จาก บจก.สุขุมเซอร์วิสทั้ง 6 สถานีฯ

ที่เชียงใหม่ก็มีรอยยิ้ม ^__^ เมื่อสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บจก.สุขุมเซอร์วิสทั้ง 6 สถานีฯ ใน จ.เชียงใหม่ นำเงินที่ได้จากการขายขยะจากโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ไปแลกเป็นอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ของโรงเรียนบ้านเชียงดาว จ.เชียงใหม่

#แยกแล้วดี #แยกเถอะครับ #แยกแลกยิ้ม

สุขุมเซอร์วิส 1 สุขุมเซอร์วิส 2 สุขุมเซอร์วิส 3 สุขุมเซอร์วิส 4