แยกขยะ…มอบรอยยิ้มให้ชุมชนได้

ทุกวันนี้ประเทศไทยเราต้องเจอกันสถานการณ์ที่ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าประชาชนทุกคนช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง จะสามารถช่วยลดการเกิดขึ้นของปริมาณขยะได้ไม่น้อย เพราะขยะบางประเภทสามารถนำไปรีไซเคิล หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และในปัจจุบันนี้มีชุมชนหลายแห่งในประเทศไทยที่เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล การกีฬา อาชีพ ฯลฯ

ด้วยเหตุนี้ทางสถานีน้ำมัน ปตท. จึงเล็งเห็นความเป็นไปได้ของการจำหน่ายขยะรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก PET ขวดแก้ว หรือกระป๋องที่เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. จะสามารถนำไปสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังรวบรวมขยะรีไซเคิล เพื่อส่งกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกด้วย จึงได้จัดตั้งโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ขึ้น เพื่อเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกันแยกขยะลงให้ถูกถังที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. กว่า 1,400 สาขาทั่วประเทศ เพื่อสร้างระบบการจัดการขยะที่ดี รักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมชุมชนด้วยกัน

PTT_FB_Cover-in-page

นอกจากโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ก็ยังมีอีกหลายๆ โครงการที่ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิล ตัวอย่างเช่น ‘โครงการขยะสร้างบุญ-สร้างรายได้’ ที่จัดตั้งศูนย์รับของเก่าปิ๊กมาดี ขึ้นที่บ้านทุ่งหก จังหวัดลำปาง นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่เห็นโอกาสของรายได้จากการจำหน่ายขยะ พร้อมปลูกฝังให้ทุกบ้านรู้จักการฝึกคัดแยกขยะก่อนนำมาจำหน่ายที่ศูนย์ฯ ซึ่งนอกจากชาวบ้านจะได้รับรายได้จากการขายขยะแล้ว ในทุกเดือนทางศูนย์จะนำขยะไปจำหน่ายต่อ และนำเงินเหล่านั้นมาเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และนำไปเป็นทุนส่งเสริมอาชีพ อาทิ จักสาน รีไซเคิลขยะมาเป็นของตกแต่งบ้าน ฯลฯ ส่วนขยะสดที่ขายไม่ได้ จะส่งเสริมให้ทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ปลูกพืชผักแทนปุ๋ยเคมี

thaihealth_c_begilmpsxz39thaihealth_c_abhklopqtv16

 

 

 

 

 

 

 

เราทุกคนสามารถช่วยเหลือและพัฒนาสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ก็พร้อมเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถร่วมเพิ่มรอยยิ้ม มอบเป็นประโยชน์ต่างๆ ให้ชุมชนได้ง่ายๆ แค่เพียงหยุดคิดสักนิด…แล้วแยกขยะลงให้ถูกถังที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. กว่า 1,400 สาขาทั่วประเทศ ^^

 

ขอบคุณข้อมูล :
http://www.thaihealth.or.th/Content/29628-%22บ้านทุ่งหก%22%20นำร่องขยะสร้างบุญ%20สร้างรายได้.html