‘แยกขยะ’ ลด 5 โรคยอดฮิต

ปัจจุบันนี้ปัญหาขยะมีแต่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแน่นอนว่าขยะยิ่งเยอะ ก็ยิ่งไม่สามารถกำจัดขยะได้หมดสิ้น ทำให้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นรบกวน จนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ ซึ่งในแต่ละวันคนเรามีโอกาสได้รับผลกระทบต่อด้านสุขภาพตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนสะสมในระยะยาวจนเป็นโรคที่อันตรายได้ โดย ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่อาศัยโดยรอบชุมชน พนักงานเก็บขยะ หรือคนรับซื้อของเก่า ซึ่งตัวอย่างของโรคที่มักเกิดขึ้นได้แก่…

PTT_Infographic_แยกขยะลด5โรคฮิต_7-01

1. โรคระบบทางเดินอาหาร
เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น ไวรัส รา หรือแบคทีเรียในขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้น ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีของหนู ยุง แมลงสาบ และแมลงวัน พาหะนำโรคภัยต่างๆ มาสู่มนุษย์ เช่น โรคท้องร่วง โรคพยาธิต่างๆ โรคบิด รวมถึงเชื้ออหิวาตกโรค และไทฟอยด์ ถ้าหากเรารับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ จากพาหะนำโรคดังกล่าว อาจทำให้สารพิษเหล่านี้เข้าไปสะสมอยู่ในระบบเดินอาหาร

2. โรคจากการติดเชื้อ
อันตรายจากขยะติดเชื้อโรค เช่น ถุงยางอนามัย ผ้าอนามัย กระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้ว สำลีเช็ดแผล เข็มฉีดยา ฯลฯ หรือขยะที่เป็นวัตถุมีคม เช่น ไม้แหลม แก้วแตก และโลหะมีคม ฯลฯ อาจจะทำให้เกิดโรคที่มาจากการติดเชื้อจากขยะดังกล่าวได้

3. โรคภูมิแพ้
เกิดจากการสูดดมกลิ่นขยะ หรือฝุ่นละอองที่ปลิวฟุ้งกระจายมาจากเศษขยะชนิดต่างๆ ตลอดจนก๊าซหรือไอของสารพิษจากขยะอันตรายบางชนิดที่ระเหยหรือปล่อยสารออกมาเป็นฝุ่นผสมอยู่ในอากาศ เช่น สี น้ำมันรถยนต์ ฯลฯ นอกจากนี้การเผาขยะอาจทำให้มีสารอันตรายปะปนอยู่ในอากาศ ในรูปของไอหรือฝุ่นของสารเคมีต่าง ๆ ได้เช่นกัน

4. โรคผิวหนัง
ขยะมีพิษบางชนิด เช่น ยาฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จะมีสารเคมีอันตรายประกอบ ถ้าหากสัมผัสหรือจับต้องโดยตรง จะทำให้ซึมเข้าสู่ผิวหนัง กระแสเลือด และเข้าสู่ร่างกายไปอย่างรวดเร็ว จนเกิดโรคต่างๆ ตามมา

5. โรคมะเร็ง
ถ้าหากสูดดมอากาศเสีย หรือสัมผัสสารเคมีอันตรายต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง มะเร็งตับ หรือมะเร็งชนิดอื่นๆ ได้

นอกจากโรคดังกล่าวข้างต้นที่อาจเกิดขึ้นแล้ว การไม่แยกขยะยังส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่ชุมชนและคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับขยะ อาจมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ หรืออาเจียนจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ของขยะมูลฝอยที่กำจัดได้ไม่หมดสิ้น ดังนั้นเราทุกคนควรลดปริมาณขยะด้วยการนำเอาขยะที่ยังสามารถใช้งานได้ไปหมุนเวียนเพื่อสร้างประโยชน์อีกครั้ง และยังช่วยลดโรคภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากขยะ ซึ่งปัจจุบันมีหลายๆ องค์กรที่ออกมารณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะ โครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ของ ปตท. ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เชิญชวนทุกคนมาร่วมแยกขยะลงให้ถูกถังที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. เพื่อช่วยกันลดปัญหาขยะของประเทศ และยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มอันสดใสแก่ชุมชนต่างๆ โดยรอบปั๊มน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศอีกด้วยครับ

 

ขอบคุณข้อมูล
http://5606128myh.blogspot.com/
https://health.kapook.com/view6905.html
http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=3&id_sub=28&id=535