แยกขยะ…มอบเป็นรอยยิ้มให้นักเรียน ร.ร. บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ยิ่มร่าา  เมื่อสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บจก.นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม บจก.ซี.เจ.รุ่งเรืองปิโตรีเลียม และบจก.ซี.เจ.รุ่งเรือง 2014 จ.สุพรรณบุรี ได้ยกทีมนำเงินจากโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ไปมอบเป็นทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และอาหารว่างให้กับน้องๆ

#แยกแล้วดี #แยกเถอะครับ #แยกแลกยิ้ม

นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม (5) นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม (7) นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม (9) นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม (20)