“แสงเทียน”

แสงทองดับทั่วหล้า ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

https://youtu.be/jWqcUZktmLY