4 โครงการ ‘รักษ์ป่า…รักษาธรรมชาติ’

ประเทศไทยเราทุกวันนี้นับวันมีแต่จะร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของเราอาจมีส่วนทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างไม่รู้ตัว ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ หรืออาจร้ายแรงไปจนเกิดภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทกภัยก็เป็นได้ ถ้าหากเราไม่ช่วยกันดูแลรักษา หรือไม่ได้ช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติ ปัญหาดังกล่าวก็อาจจะไม่จบสิ้น วันนี้ ‘แยก แลก ยิ้ม’ จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมแรงร่วมใจดูแลรักษาธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ ต่อยอดชีวิตธรรมชาติให้ยืดยาวกับ 4 กิจกรรมอาสา ดังนี้

1. อาสาสร้างป่าเลน เพาะกล้าโกงกาง

ปิดรับสมัคร :  22 มี.ค. 61
วันที่จัดงาน : 24 มี.ค. 61
สถานที่ : สำนักงานสวนป่าชายเลน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กิจกรรมอาสาเพื่อลดความรุนแรงของคลื่น เพิ่มพื้นที่ป่าชายฝั่ง และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ ด้วยการเชิญชวนทุกคนมาร่วมเพาะกล้าโกงกาง ปลูกป่าชายเลนใหม่ด้วยกัน นอกจากนั้นยังจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้รู้จักและคุ้นเคยกับนิเวศป่าชายเลน

2. อาสาปลูกป่า สร้างแหล่งอาหารให้ปูเจ้าฟ้า (สัตว์ป่าคุ้มครอง)

ปิดรับสมัคร :  22 มี.ค. 61
วันที่จัดงาน : 23-25 มี.ค. 61
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง

เนื่องด้วยแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าคุ้มครองอย่าง ‘ปูเจ้าฟ้า’ หรือปูสิรินธร ซึ่งเป็นปูน้ำตกที่พบในวนอุทยานน้ำตกหงาว อ.เมือง จ.ระนอง ได้รับผลกระทบจากการทำเกษตร ทำให้ปัจจุบันนี้ปูเจ้าฟ้ามีจำนวนลดลง และค่อนข้างหายาก ทางโครงการฯ อาสาปลูกป่า สร้างแหล่งอาหารให้ปูเจ้าฟ้า (สัตว์ป่าคุ้มครอง) จึงเล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ เลยเชิญชวนทุกท่านมาร่วมปลูกป่า สร้างแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ให้ปูเจ้าฟ้าด้วยกัน

3. อาสา 2in1 ปลูกป่า และ ป่าชายเลน ผจญภัย ลอดถ้ำ เกาะปูยู

ปิดรับสมัคร : 4 เมษายน 2561
วันที่จัดงาน : 5-8 เมษายน 2561
สถานที่ : ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อ.ควนโดน จ.สตูล , เกาะปูยู จ.สตุล

เพื่อให้จิตอาสาได้เข้าใจถึงความสำคัญของแหล่งอาหารของมนุษย์และสัตว์ จึงเกิดโครงการอาสานี้ขึ้นเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่าและทะเลเพื่อสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อ.ควนโดน จ.สตูล บึงน้ำจืดขนาดใหญ่กลางหุบเขาจีนและเขามดแดง พร้อมชมวิถีชาวบ้าน และเที่ยวถ้ำลอดปูยู

4. อาสาตะลุยทีลอซู ปลูกป่าชุมชน

ปิดรับสมัคร :  23 พ.ค. 2561
วันที่จัดงาน : 26 – 29 พ.ค. 2561
สถานที่ : เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

สานต่องานปลูกป่าชุมชนที่เคยได้อาสาสร้างศูนย์ประสานงานดินตั้งแต่ปี 2555 ด้วยการเชิญชวนทุกคนมาร่วมดูแลผืนป่า ปลูกป่าชุมชนต่อเนื่อง พร้อมสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามที่น้ำตกทีลอซู สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมืองอุ้มผาง และแวะเที่ยวน้ำตกพาเจริญ ตลาดริมเมย ตลาดดอยมูเซออีกด้วย

ทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมดูแลธรรมชาติ รักษาโลกของเราให้อุดมสมบูรณ์น่าอยู่มากยิ่งขึ้น นอกจากการปลูกป่าแล้ว การแยกขยะกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ก็สามารถช่วยสร้างสรรค์ให้โลกเราน่าอยู่ อบอวลไปด้วยรอยยิ้มสดใสได้เช่นกัน เพราะขยะทุกชิ้นที่ทุกคนช่วยกันแยก สามารถแลกเป็นสาธารณประโยชน์ดีๆ แก่เพื่อนมนุษย์ที่กำลังรอคอยโอกาสเหล่านั้นอยู่

ขอบคุณข้อมูล :
http://www.volunteerspirit.org/? event=รุ่น3-ปี61-เสาร์ที่17-มีนาคม61-ร
https://www.jitarsabank.com/job/detail/4164
https://www.jitarsabank.com/job/detail/4033
http://www.volunteerspirit.org/?event=31-มีนาคม-61-อาสาสร้างฝาย-check-dam-ฟื
https://www.jitarsabank.com/job/detail/3976
https://www.jitarsabank.com/job/detail/4183