5 ไอเดีย ‘รักษ์’ โลก…เพื่อบ้านเมืองที่น่าอยู่

ยิ่งนับวัน ขยะยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้น และส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเราทุกคนสามารถช่วยกันจัดการร่วมกันได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ และน้ำ อีกทั้ยังทำให้บ้านเมืองเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันนี้มีหลากหลายวิธีรักษ์โลกที่สามารถ
ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1. เลือกเก็บถุงพลาสติกเพื่อใช้ซ้ำ
เมื่อเราได้ถุงพลาสติกจากการซื้อสินค้าต่างๆ ถ้าหากนำไปทิ้งก็กลายเป็นการเพิ่มปริมาณขยะ ซึ่งที่จริงแล้วถุงพลาสติกมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนาน เราสามารถนับกลับมาใช้ได้หลายครั้ง ดังนั้นควรพับเก็บให้เรียบร้อย เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการใช้งานในครั้งถัดไป

01_3

2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทเติม (Refill)
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง น้ำยาล้างจาน สบู่เหลว ยาสระผม ถ้าหากเราเลือกใช้แบบประเภทเติม จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์ได้

shutterstock_76304278shutterstock_109829816 (1)

3. เลือกใช้ผ้าทำความสะอาดแทนกระดาษทิชชู่
ปริมาณการใช้กระดาษทิชชู่เช็ดมือและเช็ดหน้าในหนึ่งปีสูงถึงหลายล้านฟุต นั่นหมายถึงว่ามีการตัดต้นไม้เพื่อใช้ในการผลิตมาก ดังนั้นเราควรช่วยกันลดปริมาณการใช้กระดาษทิชชู่ และเปลี่ยนมาใช้เป็นผ้าเพื่อเช็ดทำความสะอาดแทน

shutterstock_448620391

4. เลือกบริโภคจากกล่องอาหารแทนกล่องโฟม
ปัจจุบันเรามักเน้น ‘อิ่ม เร็ว ถูก’ จึงทำให้กล่องโฟมถูกใช้บรรจุอาหารมากข้ึน โดยโฟมเป็นวัสดุที่มีระยะเวลาย่อยสลายที่ค่อนข้างนาน อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย การเปลี่ยนใช้กล่องถนอมอาหารจึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดี เพราะสามารถใช้ซ้ำ และยังช่วยลดปริมาณขยะได้อีกด้วย

shutterstock_284027684

5. เลือกบริจาคเสื้อผ้าให้กับผู้อื่น
การบริจาคเสื้อผ้าเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ต่อ นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานในการผลิตและการขนส่งเสื้อผ้าตัวใหม่ อันเป็นสาเหตุทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนั้นแล้วเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วยังสามารถนำไปหลอมทำเป็นเส้นใยใหม่ได้อีกครั้งด้วย

shutterstock_450002587

ยังมีอีกหลายวิธีรักษ์โลกง่ายๆ ที่เราทุกคนสามารถช่วยกันเพิ่มความน่าอยู่ให้บ้านเมืองเราได้ เช่น การใช้รถสาธารณะแทนรถส่วนตัว เพื่อลดมลพิษทางอากาศ การใช้กระดาษซ้ำทั้งสองหน้า เพื่อลดการตัดต้นไม้ในการผลิตกระดาษ หรือแม้แต่การแยกประเภทขยะให้ถูกประเภท ก็เป็นการช่วยมลภาวะที่เกิดจากการกำจัดขยะ ซึ่งการแยกประเภทขยะอาจเริ่มต้นได้ที่บ้านเรา หรือถ้าหากเข้ามาใช้บริการภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. กว่า 1,400 สาขาทั่วประเทศ ก็สามารถร่วมแยกขยะกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ได้ เพราะทางโครงการจะนำขยะที่แยกไปจำหน่าย และนำเงินไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป นับว่าเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชนครับ
หากต้องการเพิ่มรอยยิ้มหรือคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อื่น ก็สามารถร่วมแยกขยะให้ถูกประเภทกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. กว่า 1,400 สาขาทั่วประเทศ ทางโครงการพร้อมยินดีเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพราะขยะทุกชิ้นที่พวกเราแยกสามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งในดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ อีกทั้งยังช่วยกระจายรอยยิ้มให้เกิดขึ้นกับชุมชนต่างๆ มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ☺

 

ขอบคุณข้อมูล :
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000125094
http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=131&cno=3187
http://www.onep.go.th/library/index.php?option=com_content&view=article&id=87:2012-06-06-08-37-08&catid=27:2012-06-06-08-34-56&Itemid=35
http://www.greentheearth.info
http://home.kapook.com/view155568.html