โครงการ 'แยก แลก ยิ้ม'

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ ปตท. อยากเชิญชวนทุกๆ คน มาร่วมกันสร้างชุมชนแห่งรอยยิ้ม ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย

เพียงแค่คุณแยกขยะลงให้ถูกถัง  ที่ทาง ปตท. ได้จัดเตรียมไว้เพื่อแยกประเภทขยะ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. กว่า 1,400 สาขา ทั่วประเทศ

จุดเริ่มต้นของรอยยิ้มเริ่มจากการ ‘แยก’

ขยะในมือของคุณ สามารถแลกเปลี่ยนเป็นประโยชน์ เพื่อนำไปสร้างเป็นรอยยิ้มให้ชุมชนได้ โดยผ่านขั้นตอน ดังนี้

 • 1

  แยกขยะที่ถังขยะ 3 ใบ ซึ่งถูกออกแบบพิเศษเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการแยกประเภทขยะ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ

  ถังสีน้ำเงิน : สำหรับขวดแก้วและกระป๋อง
  ถังสีเขียว : สำหรับขวดพลาสติก PET
  ถังสีส้ม : สำหรับขยะทั่วไป เช่น เศษอาหาร เศษกระดาษ ถุงพลาสติก กล่องนม แก้วน้ำ ฯลฯ
 • 2

  พนักงานที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จะคอยเก็บ คัดแยก และนำขยะจำพวกขวดแก้ว กระป๋อง และขวดพลาสติก ไปขาย

 • 3

  เงินที่ได้จากการขายขยะ จะถูกนำมาเก็บสะสมและลงบันทึกไว้

 • 4

  เมื่อสะสมจำนวนเงินได้มากพอ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จะนำเงินส่วนนั้นไปแลกเปลี่ยนเป็นประโยชน์ สร้างเป็นรอยยิ้มให้ชุมชน อาทิ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การแพทย์ สร้างห้องน้ำสาธารณะ บริจาคเงินเพื่อการกุศล หรือทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ ฯลฯ


ไม่เพียงแค่รอยยิ้มของชุมชนที่จะเกิดขึ้น

ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง….

 • วัฒนธรรมการดูแลสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม
 • ระบบการจัดการขยะที่ดี
 • รอยยิ้มที่สดใสของทุกคนในสังคม

เพราะขยะในมือคุณ มีความหมายสำหรับใครอีกหลายคน….
มาแยกขยะลงให้ถูกถังกับโครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศกัน