คำถามที่พบบ่อย

โครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ คือ โครงการที่ ปตท. จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการแยกขยะ และการร่วมกันดูแลสังคมชุมชนทั่วประเทศ โดยการเชิญชวนให้ผู้เข้ามาใช้บริการ และประชาชนทั่วไป มาช่วยกันแยกขยะลงให้ถูกถัง ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศและทางสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จะนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ไปจำหน่าย เพื่อนำรายได้ไปสร้างสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนโดยรอบสถานีฯ กว่า1,400 ทั่วประเทศ

เพราะสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จะเป็นตัวแทนในการนำเอาขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ จำพวกกระป๋อง ขวดแก้ว และขวดพลาสติกไปจำหน่าย และนำรายได้ไปสร้างสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนโดยรอบสถานีฯ กว่า 1,400 ทั่วประเทศ

โครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ ไม่เพียงเป็นโครงการที่มุ่งหวังในเรื่องการสร้างระบบบริหารจัดการขยะที่ดี แต่ยังมุ่งหวังที่จะเป็นสื่อกลางในการช่วยกันดูแลสังคมชุมชน ผ่านสถานีบริการน้ำมัน ปตท. กว่า 1,400 ทั่วประเทศ ด้วยการนำรายได้จากการจำหน่ายขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ ไปสร้างสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนโดยรอบสถานีฯ

1. แยกขยะลงให้ถูกถังที่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ
2. เล่นเกม ‘แยก แลก ยิ้ม’ บนเว็บไซต์ www.แยกแลกยิ้ม.com/game

โครงการ ‘แยก แลก ยิ้ม’ เล็งเห็นว่าขยะจำพวกกระป๋อง ขวดแก้ว และขวดพลาสติก เป็นขยะที่มีปริมาณมาก แยกได้ง่าย และสามารถนำไปจำหน่าย เพื่อนำรายได้ไปสร้างสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนโดยรอบสถานีบริการน้ำมัน ปตท. กว่า 1,400 สาขา ทั่วประเทศ

เพราะขวดพลาสติก PET เช่น ขวดน้ำดื่มแบบใส ขวดน้ำอัดลม ขวดชาเขียว ขวดน้ำมันพืช ฯลฯ เป็นพลาสติกที่สามารถแปรรูปให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่ หรือรีไซเคิลได้ ซึ่งสามารถนำไปจำหน่ายได้นั่นเอง

รายได้จากการจำหน่ายขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ จะไปสร้างสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้กับชุมชนทั่วประเทศ เช่น บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การแพทย์ พัฒนาสถานที่สาธารณะต่างๆ หรือบริจาคเงินให้กับองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ หรือชุมชนต่างๆ เป็นต้น


ติดต่อ “แยก แลก ยิ้ม”