Green Packaging บรรจุภัณฑ์ บรรจุโลกสวย

การรักษ์โลกกลายเป็นเทรนด์ที่ทุกคนสนใจและให้ความใส่ใจเพื่อโลกของเรา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายแวดวงอุตสาหกรรม และในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ก็เริ่มออกมาใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มากกว่าแค่ถุงผ้า แต่รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้าด้วยเช่นกัน จนทำให้เกิดเป็น Green Packaging เทรนด์บรรจุภัณฑ์ยอดนิยมเพื่อสิ่งแวดล้อม แล้วเจ้า Green Packaging นี้คืออะไร มารู้ไปพร้อมกันเลย

 

เราคงได้เห็นผลิตภัณฑ์หลายต่อหลายอย่างที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย แต่ในปัจจุบันไม่ได้หยุดแค่ส่วนของผลิตภัณฑ์แต่รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์อีกด้วย เป็นที่รู้กันว่าสินค้าต่างๆ ต้องมีการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า ที่นอกเหนือจากทำหน้าที่ปกป้องสินค้า สร้างความสะดวกสบาย และสื่อสารทางการตลาดแล้วนั้น  Green Packaging คือบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติก็ได้ อ่านมาถึงตรงนี้หลายๆ คนคงมีความคิดว่าการเลือกใช้ทรัพยากรแบบนี้จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับการผลิตแน่นอน แต่ไม่เลย แท้จริงแล้วที่เป็นการลดต้นทุนได้ดี เพราะจะทำให้มีการผลิตและออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการเท่านั้น เช่นขนาดของบรรจุภัณฑ์ให้พอดี ลดทอนกระดาษอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น เป็นต้น ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่มากเกินความจำเป็นก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มจำนวนขยะ และสร้างปัญหาขยะกองโตตามมา

แต่ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงอีกมุมหนึ่งของด้านธุรกิจ แต่กระบวนการนี้มันจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าทุกคนไม่ช่วยกัน  นั่นก็คือกลุ่มผู้บริโภคเช่นพวกเราทุกคน เพราะหากจะมีบรรจุภัณฑ์ที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมแค่ไหน แต่ไร้ซึ่งการจัดการจัดขยะ สุดท้ายปัญหาขยะก็ยังคงมีอยู่ไม่หายไป เราเองก็สามารถเริ่มมันเองได้ที่ตัวเองก่อน โดยใช้หลักการง่ายๆ ที่คุ้นเคยกันดีคือหลัก 3R ได้แก “Reduce ลดการใช้”  “Reuse ใช้ซ้ำ” และ “Recycle นำกลับมาใช้ใหม่” การคัดแยกขยะก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ แม้ในปัจจุบันในประเทศไทยของเราจะยังไม่พร้อมในเรื่องของเครื่องจักรและผู้ผลิตที่กล้าจะลงทุน แต่ใช่ว่าเราจะทำไม่ได้ ขอเพียงอย่าเพิ่งถอดใจและทำต่อไปเรื่อยๆ กลยุทธ์นี้เป็นหลักการที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้ง่ายๆ เพื่อจัดการปัญหาขยะ เพื่อให้โลกที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่เหมือนเดิมแต่น่าอยู่มากกว่าเดิม
อ้างอิงข้อมูลจาก : 

https://theprototype.pim.ac.th/2015/04/03/thai-green-packaging-situation/

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1686245