Green Packaging บรรจุภัณฑ์ บรรจุโลกสวย

การรักษ์โลกกลายเป็นเทรนด์ที่ทุกคนสนใจและให้ความใส่ใจเพื่อโลกของเรา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายแวดวงอุตสาหกรรม และในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ก็เริ่มออกมาใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มากกว่าแค่ถุง

Refill Reuse Recycle กับธุรกิจใหม่ที่ช่วยจัดการกับขยะบรรจุภัณฑ์

เคยสังเกตกันไหมครับว่าถึงเราจะพยายามในการลดการรับพลาสติก หลอดน้ำ ไปจนถึงการรณรงค์การใช้ถุงผ้ามากแค่ไหน แต่ “ขยะบรรจุภัณฑ์” เป็นขยะที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการซื้อของแต่ละที แต่ถ้าเรามี ‘ทางเลือก’