200 ปีกับอุดมการณ์ของความช่วยเหลือที่ถูกส่งต่อในฐานะ “พยาบาล”

“ความช่วยเหลือ” คือสิ่งที่มนุษย์เราหยิบยื่นให้กันไม่ว่าจะต่างชาติพันธ์ ต่างสีผิว ศาสนา ยากจนหรือร่ำรวย และนั่นคือปณิธานของฟลอเรนซ์ไนติงเกิลที่ส่งต่อถึงมวลมนุษย์ชาติจนถึงตอนนี้ เธอผู้ให้กำเนิดวิชาชีพกา