“ขยะอาหาร” สาเหตุของภาวะโลกร้อนใกล้ตัวที่คนมองข้าม

คาดไม่ถึงกันใช่ไหมว่าอาหารที่เราทานกันอยู่ในแต่ละมื้อ อาหารเหลือที่กลายเป็นขยะจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ทุกวันนี้ 1 ใน 3 ของโลก มีอาหารที่สูญเสียและถูกทิ้งซึ่งสร้างมูลค่าความเสียหายต่อเ