“แสงเทียน”

แสงทองดับทั่วหล้า ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้   https://youtu.be/jWqcUZktmLY