“เลิกสูบลดเสี่ยง” หยุดการระบาดของบุหรี่ตัวร้าย

โรคระบาดเป็นคำว่าที่เราได้ยินกันในปีนี้จนเอียน เรื่องราวของเจ้าไวรัสโควิดที่สร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลก แต่รู้ไหม แท้จริงแล้วมีการระบาดของสิ่งหนึ่งที่ส่งผลเสียและระบาดอยู่ทั่วโลกมานานกว่าเจ้าโควิดเสีย