Refill Reuse Recycle กับธุรกิจใหม่ที่ช่วยจัดการกับขยะบรรจุภัณฑ์

เคยสังเกตกันไหมครับว่าถึงเราจะพยายามในการลดการรับพลาสติก หลอดน้ำ ไปจนถึงการรณรงค์การใช้ถุงผ้ามากแค่ไหน แต่ “ขยะบรรจุภัณฑ์” เป็นขยะที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการซื้อของแต่ละที แต่ถ้าเรามี ‘ทางเลือก’